Personala Nəzarət

Piyadə İşçilərə Nəzarət

GPS AVADANLIĞI ALMADAN İŞÇİLƏRİNİZİN HARADA OLDUQLARINI İZLƏYİN!

Bu gün nəqliyyat vasitələrinin izlənilməsi adi bir hal kimi
qəbul olunursa, insanlarin izlənilməsi hələ də tam əhatə olunmur

GPS - Saatı

İmkanlar:

İşçilərin fəaliyyətinin real nəticələrini necə izləmək olar?
Ofisdən kənar işçiləriniz işi düzgünmü aparır?
İşçiləriniz haradadır?

Bu gün nəqliyyat vasitələrinin izlənilməsi adi bir hal kimi qəbul
olunursa, insanlarin izlənilməsi hələ də tam əhatə olunmur

Hətta Gps siqnalı olmadıqda belə
(misal olaraq binanın daxilində) Wi-fi
və mobil internet vasitəsi ilə, dəqiq
koordinatları əldə edəcəksiniz

Mobil tətbiq vasitəsi ilə daha çox imkan