Mikroiqlim

Mikroiqlim

Həllərimizin tətbiqi sahələri :

  • Temperaturun, rütubətin, işıqlandırmanın məsafədən qeyd/ idarəedilməsi

  • Təzyiqin,səsinvə СО2 səviyyəsinə məsafədən nəzarət

  • Göstəricilərinmüəyyən edilmiş hədləri aşması zamanı avtomatik xəbərdarlıq edilməsi

Kəndtəsərrüfatı

Mikroiqlimin məsafədən idarə edilməsi

Ticarət

–Topdansatış –Pərakəndə

İnformasiya sektoru

Server otaqları və Məlumat mərkəzləri